Privacy en beperkte toegang tot gegevens vanaf 1 mei 2009 - Wet Bescherming Persoonsgegevens

.
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Bron: http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/index.aspx

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds 1 september 2001 is de Wbp van kracht. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.

De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie:

  • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.
  • mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk,
  • moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
  • moet de verwerking in veel gevallen melden
  • moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking.

Nieuwsbrief Aanmelden en Afmelden

Hier kunt u zich aanmelden of afmelden voor onze nieuwsbrief.
Let op! Voor het afmelden dient u een bestaand e-mail adres in te voeren!