Privacy en beperkte toegang tot gegevens vanaf 1 mei 2009 - College Bescherming Persoonsgegevens

.
Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 

 

 

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Bron: http://www.cbpweb.nl/

Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het CBP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

Het kader voor de uitvoering van deze taak is dus in de Wbp en daarmee samenhangende andere wetgeving vastgelegd. De wetgever heeft hiermee uitvoering gegeven aan artikel 28 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG waarin het bestaan van een dergelijke toezichthoudende autoriteit uitdrukkelijk is voorzien, en waarin voorts is bepaald dat deze autoriteit zijn taak in volledige onafhankelijkheid dient te vervullen.

Bij deze taken gaat het soms om verplichtingen, maar in de regel om bevoegdheden over de uitoefening waarvan het CBP, met inachtneming van de wet en het oordeel van de rechter, zelf kan beslissen. Andere taken, zoals het geven van voorlichting en het doen van onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, vloeien voort uit de algemene toezichthoudende taak. Mede gelet op zijn onafhankelijkheid heeft het CBP dus een betrekkelijk grote ruimte om binnen de kaders van de wet zelf invulling te geven aan zijn taak en daarbij de nodige prioriteiten te stellen en accenten te leggen.

Nieuwsbrief Aanmelden en Afmelden

Hier kunt u zich aanmelden of afmelden voor onze nieuwsbrief.
Let op! Voor het afmelden dient u een bestaand e-mail adres in te voeren!