Artikelen

Wouwse Families van Tiggelen in de 17e en 18e eeuw - Inleiding

.
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 

 

Inleiding

Blijkens B.W. van Schijndel's "Genealogie der Familie van Tichelen 1200- 1940" ontleent de familie van Tichelen of van Tiggelen haar naam aan het bij Rijsbergen gelegen gehucht Tiggelt. De door de Heer van Schijndel behandelde familie kwam in de dertiende eeuw te Rijsbergen voor en verplaatste zich in die eeuw en later in zuidelijke richting: Grobbendonk, Lier en Antwerpen.

Enkele leden behoorden in de latere Middeleeuwen tot de Kempische adel. Terwijl de Antwerpse tak uitstierf, splitste zich de Lierse in een tak te Wuest Wezel en Brecht en een te Westmalle, Broechem en omgeving. Een lijn van de Wuest Wezelse tak verplaatste zich later weer naar Loenhout. In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontmoeten we de eerste van Tiggelens onder Wouw en naaste omgeving. Pieter Huybrechts van Tiggelen, waarschijnlijk een zoon van de in de Genealogie der Familie van Tichelen op pagina 26 vermelde Huybrecht van Tichelen uit Loenhout, woonde omstreeks 1660 in het Oudland van Steenbergen, onder de parochie Wouw. Iets later komen verschillende leden van de Wuest Wezelse tak te Wouw (Westelaar) voor; deze tak verspreidt zich later o.a. naar Moerstraten en Roosendaal.
Behalve leden van deze beide takken komen in de kerkelijke registers van Wouw uit de achttiende eeuw nog enkele van Tiggelens voor die niet met zekerheid in deze genealogie zijn te plaatsen.