Artikelen

Wouwse Families van Tiggelen in de 17e en 18e eeuw - De tweede Tak

.
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 

 

De tweede tak

Een tweede tak van de familie vestigde zich op het einde van de zeventiende eeuw onder Wouw op het gehucht Westelaar. Dankzij de gegevens uit Belgische archieven, mij vriendelijk toegezonden door de heer P. Meeussen te Opwijk (B), was het mogelijk deze tweede tak tot één geheel te verenigen en een aanknopingspunt met de genealogie van de heer Van Schijndel te vinden. De heer Meeussen betuig ik langs deze weg nogmaals mijn dank. Stamvader van deze tak is de op pagina 27 (sub XIII, 16) van de "Genealogie Van Tichelen" genoemde Adriaen Peeters van Tichelt van Wuest Wezel die gehuwd was met Maria van Yperen.

I. Adriaen Peeters van Tichelt

Adriaen Peeters van Tichelt, van Wuest Wezel, die in 1672 is overleden en gehuwd was met Maria van Yperen. Kinderen:

 1. Willem Adriaens van Tiggelen - volgt onder IIa
 2. Margriet (Mechteld) Adriaensen van Tiggelen, doet voor de predikant op 11 juni 1695 ondertrouw met Hendrick Cornelissen Bol, van Nispen en daar wonend (bij haar naam staat aangetekend: van Wouw en daar wonend). Zij trouwden te Nispen en overleden beiden aldaar vóór 1734, kinderloos (Vide acte van 1734: Schepenbundel Wuest Wezel, bundel 55 f. 35).
 3. Maria Adriaens van Tiggelen, trouwde Jan Cornelisz. Augustijns (de Bie?).
 4. Jenneke Adriaens van Tiggelen, trouwde Simon Kesselmans.
 5. Peeter Adriaens van Tiggelen, wordt in 1682 te Wouw vermeld als gehuwd met Cornelia Marijnusdr. van Stabroeck, geboren 31 oktober 1648 (dochter van Marijns Cornelisz. van Stabroeck en Antonia Adriaens Tolenaer), die voor sch.op 21 oktober 1676 gehuwd was met Frans Jansen van Bavel, weduwnaar van Cornelia Wouters, wonend onder de "poorterije" van Bergen op Zoom. De onder de erfgenamen van bovenvermelde Margriet van Tiggelen (zie sub 2) genoemde "Adriaen Peeters van Tichelt ende Marijnus Peeters van Tichelt beyde wonende onder de poorterije van Bergen op Zoom" zijn wel hun kinderen.
 6. Jan Adriaens van Tiggelen- volgt onder IIb
 7. Cornelia Adriaens van Tiggelen, trouwde Hendrick van den Bleecke.

IIa. Willem Adriaens vanTiggelen

Willem Adriaens van Tiggelen - waarschijnlijk identiek met de Wilhelmus van Tichelen, overleden te Westelaer op 21 augustus 1708, en met de Wilhelmus Adriaens die te Wouw de volgende kinderen laat dopen uit zijn huwelijk met Maria Jansdr.:

 1. Adrianus, (Heerle) 2 januari 1676. Waarschijnlijk is hij de Adriaen Willems van Tichelen die, als geboortig van Wouw en wonend te Halsteren, in laatstgenoemde plaats in 1702 huwt met Maria Jacobs, wed. van Cornelis Jan Stoffels, wonend te Halsteren. Bij de trouwacte staat aangetekend: "dese sijn in huijs getrouwt ter presentie van den Heer Domine, omdat de Bruijd doodkrank was" (Slootmans, Halsteren en zijn geschiedenis, pagina 285). Hij overleed 22 september 1705, kinderloos (Vide acte van 1734: Schepenbundel Wuest Wezel, bundel 55 f. 35).
 2. Catharina, (Heerle) 15 februari 1678
 3. Joannes, (Heerle) 25 januari 1681

Uit zijn huwelijk met Anna Peters laat Wilhelmus Adriaens dopen:

 1. Petrus, (Heerle) 25 maart 1685
 2. Petrus, (Heerle) 27 mei 1686 - volgt onder IIIa

 

IIb.Jan Adriaens van Tiggelen

 

Jan Adriaens van Tiggelen trouwde met Catharina van Caam. Van hem zijn de volgende kinderen bekend:

 1. Peeter, gedoopt te Wuest Wezel op 8 april 1690. Volgt onder IIIb.
 2. Joanna, gedoopt te Wuest Wezel op 25 december 1691.
 3. Maria, geboren te Wuest Wezel - trouwde twee maal. Als wonend te Westelaar, voor de predikant op 21 april 1710 met Jasper Jacobs Gaans, weduwnaar van Lysbeth Janse Dogge, wonend te Heerle. Als wonend te Heerle, voor de predikant op 17 augustus 1721 met Adriaen Leenderse Thonijs, geboren en wonend te Heerle.
 4. Barbara, geboren te Wuest Wezel, op 27 oktober 1716 meerderjarig genoemd (Schepenacten Wuest Wezel, bundel 49, fol. 57 verso), trouwde twee maal. Als wonend te Westelaar, voor de predikant op 29 maart 1717 met Aernout Jansz. Dekkers van Zundert, wonend te Westelaar. Als wonend onder Heerle, voor de predikant op 20 januari 1726 met Jan Lauwerens Keep (Keipers), geboren te Minderhout en wonend onder Wouw.
 5. Arnoldus, gedoopt te Wuest Wezel op 23 maart 1694.
 6. Anna, geboren te Wuest Wezel in 1694-1695 - wordt in 1716 omtrent 22 jaar genoemd (Schepenacten Wuest Wezel, bundel 49, fol. 57 verso). Trouwde als wonend te Westelaar, voor de predikant op 30 april 1719 met Pieter Jansse Belijt, van Esschen, wonend te Westelaar.

IIIa. Petrus van Tiggelen

Hij is waarschijnlijk de Petrus van Tiggelen die 15 juni 1747 op Westelaar overleed en de Pieter Willems van Tiggelen die tweemaal is gehuwd. Voor de predikant op 11 september 1707 (hierbij wordt van hem gezegd dat hij was geboren te Westelaar en aldaar woonachtig) met Geertruy Hendriks Vergroesen, geboren en wonend te Westelaar. Kinderen:

 1. Anna, (Westelaar) 19 oktober 1708 - overleden (de Hil) 13 september 1738. Trouwde met Marinus Quirijns van Ackeren.
 2. Maria, (Westelaar) 10 september 1711

Pieter van Tiggelen, hertrouwt met Anna Imanse Uitdewilligen. Kinderen:

 1. Maria, (Westelaar) 25 augustus 1717 - trouwde Govert Jansz Potters, wonend te Heerle.
 2. Guilelma, (Westelaar) 19 juni 1720 - overleden (Moerstraten) 1 december 1768. Trouwde met Petrus van Ackeren, landbouwer op Het Looyke.
 3. Godefridus, (Westelaar) 18 januari 1723.
 4. Gertrudis, (Westelaar) 7 april 1724 - overleden (waarschijnlijk: Westelaar), 16 januari 1772. Trouwde met Petrus van Osta, wonend te Westelaar.
 5. Adriana, (Westelaar) 28 februari 1727. Trouwde met Jan Danen.
 6. Joanna, (Westelaar) 12 april 1730. Trouwde met Willebrordus Timmermans.
 7. Cornelia, (Westelaar) 3 maart 1733. Overleden (waarschijnlijk: Westelaar) op 4 augustus 1748.

IIIb. Pieter Jansen van Tiggelen

Pieter Jansen van Tiggelen, gedoopt te Wuest Wezel op 8 april 1690, overleden (Westelaar) 3 november 1747, trouwde tweemaal.Als wonend te Westelaar trouwde hij voor de predikant op 29 april 1714 met Janneke Adriaens Gabriels, wonend te Westelaar. Kinderen:

 1. Adrianus, (Westelaar) 16 maart 1715. Volgt onder IVa.
 2. Joannes, (Westelaar) 31 augustus 1717 - overleden (Oostelaar) 13 oktober 1747. Trouwde met Anna Janse Verbraeck. Kind: Anna, (Hil) 9 juni 1747.
 3. Catharina, (Moerstraten) 12 juli 1721.
 4. Anna, (Westelaar; als vader wordt wel abusievelijk opgegeven Guielmus Janssen van Tichelen), 17 oktober 1723. Waarschijnlijk is zij de Anna van T. die op 19 maart 1740 op Moerbeek overleed.
 5. Cornelius, (Weststraet) 10 mei 1727 - volgt onder IVb.
 6. Henricus, (Westelaar) 12 juli 1730.
 7. Wilhelmus (Weststraet) 16 april 1734.

Pieter Jansen van Tiggelen hertrouwde met Joanna de Bruijn.

IVa. Adrianus van Tiggelen

Adrianus van Tiggelen, geboren 16 maart 1715, landbouwer op hoeve de Plas onder Moerstraten, schepen van Moerstraten (1765), overleden aldaar op 8 december 1770 ("lenta tabe exhaustus"). Blijkens het cijnsboek van Moerstraten van 1784 bezat zijn weduwe de beide hoeven de Groote en de Kleine Plas met omliggend land, in totaal 107 gemeten (een gemet is ongeveer 40 aren). Hij trouwde met Maria Pieters Gijzen. Kinderen:

 1. Petrus, (Moerstraten) 8 juni 1750.
 2. Elisabetha, (Moerstraten) 6 april 1752. Trouwde Wilhelmus van Beethoven, wonend op den Hazelaar ten noorden van Heerle.
 3. Joannes, (Moerstraten) 8 november 1754. Volgt onder V.
 4. Petrus, (Moerstraten) 18 april 1757.
 5. Joanna, (Moerstraten) 19 december 1759. Trouwde met Thomas Kieboom, landbouwer op de Kleine Plas, geboren (Moerstraten) 9 juni 1753 als zoon van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren.
 6. N. (zoon), (Moerstraten) 1762.

IVb. Cornelius van Tiggelen

Geboren 10 mei 1727, overlijdensdatum onbekend. Landbouwer op hoeve Moerbeek onder Wouw, die hij nog in 1782 voor een periode van zes jaar pachtte van Petrus Beckers en diens zuster, de weduwe van W. van Dijk. Later, waarschijnlijk rond 1788, zal deze boerderij met in totaal 98 gemeten land in zijn bezit zijn overgegaan, blijkens het kadaster van 1792 is zijn weduwe in dat jaar eigenaresse. Voor een afbeelding van de kaart die Cornelis van Tiggelen in 1788 door landmeter Adan liet vervaardigen, zie "Jaarboek de Ghulden Roos"(Roosendaal), no. 9 (1949), pagina 68. Cornelius van Tiggelen trouwde met Gertrudis de Wael. Overleden op 18 december 1810. Kinderen:

 1. Joanna, (Heerle) 10 mei 1750.
 2. Gertrudis, (Heerle) 8 maart 1752.
 3. Anna, (Moerbeeck) 13 april 1754.
 4. Petrus (Moerbeeck), 8 januari 1757.
 5. Cornelia, (Heerle) 31 juli 1759.
 6. Joannes, (Moerbeeck) 19 maart 1762 - overleden onder Roosendaal 6 november 1832. Trouwde tweemaal: met Maria Potters en met Agatha de Wael, overleden te Roosendaal 5 mei 1818. Uit het tweede huwelijk: Cornelis, geboren onder Roosendaal en gedoopt te Wouw 9 september 1805. Trouwde te Roosendaal 5 mei 1833 met Joanna van Heijst, geboren te Roosendaal 5 mei 1807 (dochter van Cornelis van Heijst en Joanna Loos).
 7. Henricus, (Moerbeeck) 26 september 1764, overleden 13 januari 1824. Landbouwer op Moerbeek. Trouwde met Dingena van de Kar.

V. Joannes van Tiggelen

Joannes van Tiggelen, geboren 8 november 1754, overleden 1838. Schepen van Moerstraten (1796), landbouwer op hoeve de Groote Plas. Trouwde met Cornelia Kieboom, geboren (Moerstraten) 13 januari 1759 (dochter van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren). Kinderen:

 1. Adriana, (Moerstraten) 24 maart 1782.
 2. Henrica, (Moerstraten) 11 oktober 1783.
 3. Joanna, (Moerstraten) 6 september 1785.
 4. Adrianus, (Moerstraten) 7 juni 1790 - volgt onder VI
 5. Henricus, (Moerstraten) 4 juli 1792.
 6. Petrus, (Moerstraten) 27 november 1793.
 7. Maria, (Moerstraten) 13 oktober 1796.
 8. Cornelius, (Moerstraten) 27 februari 1799.

VI. Adrianus van Tiggelen

Adrianus van Tiggelen, geboren 7 juni 1790, maakte de Napoleontische veldtocht naar Rusland mee, landbouwer op de Groote Plas te Moerstraten. Trouwde 8 april 1814 met Jacoba de Vos, geboren (Heerle) in 1789 (dochter van Joannes de Vos en Adriana de Jongh). Kinderen:

 1. Joannes, 3 april 1815 - overleden te Heerle 22 december 1899. Ongehuwd.
 2. Adriana Cornelia, 12 oktober 1817 - overleden onder Steenbergen 20 maart 1891. Trouwde met Petrus van Bavel, geboren (Moerstraten) 4 april 1817 - overleden onder Steenbergen op 17 augustus 1898 (zoon van Cornelis van Bavel en Joanna Schoen).
 3. Jacobus, 23 augustus 1820.
 4. Petrus, 8 maart 1823. Trouwde met Jacoba Machielsen, geboren 24 mei 1843, overleden (Heerle) 24 april 1931.

Baghdad, Dr.J.B.van Loon (ca. 1975), herzien met aanvullingen (2003-2004) door A.C.R.A. van Tiggelen, Rochussenlaan 70, 4875 AW Etten-Leur
Website: www.vantiggelen.tk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.