Artikelen

Wouwse Families van Tiggelen in de 17e en 18e eeuw - De eerste Tak

.
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 

 

De eerste tak

Gemakshalve is hier overal de thans in West-Brabant overwegende schrijfwijze "van Tiggelen" aangehouden, hoewel in oudere stukken vaker vormen als "Van Tichelen" of "Van Tichelt" e.a. voorkomen. Tenzij uitddrukkelijk anders vermeld, hebben alle gegevens betrekking op Wouw en zijn de archieven aan dit dorp ontleend. De namen tussen haakjes duiden de gehuchten aan.

Deze tak begint met:

I. Pieter Huybregts van Tichelen (van Tiggelen)

Pieter Huybregts van Tichelen, gedoopt 2 november 1629 te Loenhout, woonde blijkens het doopboek van Wouw omstreeks 1660 in het Oudland van Steenbergen. Hij zou een zoon kunnen zijn van de Huybrecht van Tichelen die door de heer Van Schijndel op pagina 26 van zijn Genealogie wordt vermeld. De in 1670 als peter genoemde Peeter Jan Nijs zou zijn op dezelfde pagina genoemde oom, Peter Jan Denysz. van Tichelen, kunnen zijn. Pieter van Tiggelen is twee maal gehuwd geweest:

Omstreeks 1660 met Maria Huybrechts, kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria, (Moerstraten) 10 augustus 1661
 2. Hubertus, (Steenbergen) 24 december 1663 - volgt onder IIa
 3. Wilhelmus, (Oulant) 2 september 1665 - volgt onder IIb
 4. Maria, (Oulant) 3 mei 1667
 5. Antonius, (Oulant) 25 oktober 1668
 6. Joannes, (Oulant) 13 oktober 1670
 7. Elisabeth, (Oulant) 19 maart 1672
 8. Joanna (Oulant), 13 augustus 1673
 9. Dijmphna, (Oulant) 4 september 1675
 10. Maria, (Oulant) 17 juni 1677

Voor de kerk op 8 april 1678 te Steenbergen met Catharina Adriaen Hendricks, wonend te Moerstraten, kind:

 1. Petronella (Leguijt), 28 december 1679, overleden 22 maart 1722.Gehuwd met Philippus Crusio, geboren te Ath (Henegouwen), overleden 22 november 1749 te Bergen op Zoom.

IIa. Huybrecht Pieters van Tiggelen

Huybrecht Pieters van Tiggelen, geboren 24 december 1663, overleden (Leghuyt) 11 februari 1722. Trouwde met Gertrudis Adriaens Boers, gedoopt 16 februari 1666 te Wouw. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petrus, (Moerstraten), 23 juli 1687 - volgt onder IIIa
 2. Joannes, (Leguyt) 13 februari 1689
 3. Adrianus, (Leguyt) 2 februari 1690 - volgt onder IIIb
 4. Maria, (Leguyt) 8 maart 1692- trouwde voor de predikant 3 september 1719 met Maert Martense Quick, geboren en wonende te Moerstraten
 5. Joannes, (Moerstraten) 17 augustus 1697
 6. Judocus, (Moerstraten) 3 juli 1699
 7. Lucia, (Moerstraten) 16 juni 1700
 8. Marinus, (Moerstraten) 14 maart 1702 - volgt onder IIIc
 9. Catharina, (Moerstraten) 2 februari 1708,
 10. Gerardus, (Moerstraten) 17 maart 1710
 11. Nicolaus, (Moerstraten) 4 april 1712. Volgt onder IIId
 12. Dymphna Huybrechsen van T., overleden (Heerle) 3 juli 1721 behoort waarschijnlijk ook tot dit gezin

IIIa. Petrus Huybrechts van Tiggelen

Petrus Huybrechts van Tiggelen, geboren 23 juli 1687, trouwde voor de predikant op 2 november 1710 met Anna Jansen Verkaert, geboren en wonende te Wouw. Kinderen:

 1. Maria, (Bulck) 24 augustus 1711
 2. Paulus, (Bulck) 21 oktober 1712 - overleden (Vinckenbroeck), 15 januari 1763
 3. Petrus, (Bulck) 16 september 1714
 4. Joannes, (Bulck) 22 februari 1717
 5. Catharina, (Bulck) 19 oktober 1718
 6. Hubertus, (Bulck) 13 januari 1720
 7. Adrianus, (Bulck) 2 december 1723
 8. Gerardus, (Bulck) 13 december 1725

IIIb. Adrianus Huybrechts van Tiggelen

Adrianus Huybregts van Tiggelen, geboren 2 februari 1690, trouwde voor de predikant op 9 juni 1711 met Jacomina Adriaens Luyx, van Nispen, wonend te Moerstraten (zie Wouw Trouwen 1649-1749 register 9 + DTB Nispen-Wouw inventarisnr. 9). Kinderen:

 1. Petrus, (Leguijt) 19 augustus 1711
 2. Martinus, (Leguijt) 4 september 1713. Daarna is het gezin vermoedelijk verhuisd naar Steenbergen alwaar volgens Doopregister nr. 4/144 STE nog een kind is geboren.
 3. Elisabeth, (Steenbergen) 4 Juli 1716.

IIIc. Marinus Huybrechts van Tiggelen

Marinus Huybrechts van Tiggelen, geboren 14 maart 1702, landbouwer op hoeve Spreeuwenburg te Moerstraten waar hij overleed op 15 januari 1755. Trouwde Catharina Marinusdr. van Rijen. Kinderen:

 1. Hubertus, (Moerstraten) 28 oktober 1727 - overleden (Moerstraten) 25 oktober 1747
 2. Guillelmus, (Moerstraten) 17 februari 1730
 3. Marijnus, (Moerstraten) 1 september 1731
 4. Joanna, (Moerstraten) 28 november 1733
 5. Gerardus, (Moerstraten) 30 december 1735
 6. Clara, (Moerstraten) 23 september 1739

IIId. Nicolaus Huybrechts van Tiggelen

Nicolaus Huybrechts van Tiggelen, geboren 4 april 1712, trouwde met Dymphna Hogemoet. Kinderen:

 1. Cornelius, (illeg.; Biesen-Kruisland) 25 mei 1737
 2. Gertrudis, (Kruisland) 2 september 1739
 3. Hubertus, (Kruisland) 16 oktober 1742. Opmerking: Hubertus is mogelijk
  later verhuisd naar Steenbergen en aldaar gehuwd met Maria Rombouts. Hieruit volgen de Zevenbergse en Eindhovense tak en Plantagebaanse tak.
 4. Pitronella, (Heerle) 26 oktober 1750
 5. Petrus, geb.17 mei 1755 te Heerle-Wouw, zie Wouw dopen 1728-1783, register 4+ DTB Wouw inventarisnr.494 D. Petrus is mogelijk gehuwd op 3 april 1780 met Petronilla Augustijns.Kinderen:Petronilla (gedoopt 7 januari 1781), Nicolaas (gedoopt 28 september 1782), Dingena (gedoopt 9 oktober 1784), Maria, Cornelia (gedoopt 25 oktober 1786), Johanna(gedoopt 16 augustus 1791), Petrus(gedoopt 23 augustus 1794).

IIb. Willem Pieters van Tiggelen

Willem Pieters van Tiggelen, geboren 2 september 1665, overleden (Leghuyt) 1 augustus 1721. Wonend te Heerle huwde hij voor de predikant 11 november 1696 met Cornelia Domen van Rijen, weduwe van Maerten Marijnissen, wonend onder Wouw. Kinderen:

 1. Petronilla, (Heerle) 2 mei 1697
 2. Thomas, (Heerle) 11 augustus 1698 - trouwde (wonend te Moerstraten) voor de predikant op 7 februari 1723 met Paulina Pieterse Verheulen, weduwe van Iman van de Weijde, wonende te Wouw.
 3. Maria, (Moerstraten) 27 november 1700 - overleden (Leghuyt) 16 oktober 1728 - trouwde voor de predikant op 29 maart 1723 met Pieter Fransen Blokhuys, van Moerstraten.
 4. Joannes,(Moerstraten) 22 april 1706 - overleden (Leghuyt) 16 maart 1746, trouwde met Maria van Hoof (van Hove). Kinderen:
  1. Wilhelmus, (Leghuyt) 17 maart 1731
  2. Hubertus, (Leghuyt) 18 juli 1732 - overleden (Kar) 31 oktober 1747
  3. Wilhelmus, (Leghuyt) 12 september 1735