Artikelen

Wouwse Families van Tiggelen in de 17e en 18e eeuw

.
Gebruikerswaardering:  / 1
ZwakZeer goed 

Dr. J.B. van Loon heeft een reeks artikelen geschreven over Wouwse families. Hier vind je de tekst van het artikel dat hij schreef over de familie Van Tiggelen, herzien en met aanvullingen (2003-2004) van Kees van Tiggelen.

 

 


 

Inleiding

Blijkens B.W. van Schijndel's "Genealogie der Familie van Tichelen 1200- 1940" ontleent de familie van Tichelen of van Tiggelen haar naam aan het bij Rijsbergen gelegen gehucht Tiggelt. De door de Heer van Schijndel behandelde familie kwam in de dertiende eeuw te Rijsbergen voor en verplaatste zich in die eeuw en later in zuidelijke richting: Grobbendonk, Lier en Antwerpen.

Enkele leden behoorden in de latere Middeleeuwen tot de Kempische adel. Terwijl de Antwerpse tak uitstierf, splitste zich de Lierse in een tak te Wuest Wezel en Brecht en een te Westmalle, Broechem en omgeving. Een lijn van de Wuest Wezelse tak verplaatste zich later weer naar Loenhout. In de tweede helft van de zeventiende eeuw ontmoeten we de eerste van Tiggelens onder Wouw en naaste omgeving. Pieter Huybrechts van Tiggelen, waarschijnlijk een zoon van de in de Genealogie der Familie van Tichelen op pagina 26 vermelde Huybrecht van Tichelen uit Loenhout, woonde omstreeks 1660 in het Oudland van Steenbergen, onder de parochie Wouw. Iets later komen verschillende leden van de Wuest Wezelse tak te Wouw (Westelaar) voor; deze tak verspreidt zich later o.a. naar Moerstraten en Roosendaal.
Behalve leden van deze beide takken komen in de kerkelijke registers van Wouw uit de achttiende eeuw nog enkele van Tiggelens voor die niet met zekerheid in deze genealogie zijn te plaatsen.


 

De eerste tak

Gemakshalve is hier overal de thans in West-Brabant overwegende schrijfwijze "van Tiggelen" aangehouden, hoewel in oudere stukken vaker vormen als "Van Tichelen" of "Van Tichelt" e.a. voorkomen. Tenzij uitddrukkelijk anders vermeld, hebben alle gegevens betrekking op Wouw en zijn de archieven aan dit dorp ontleend. De namen tussen haakjes duiden de gehuchten aan.

Deze tak begint met:

I. Pieter Huybregts van Tichelen (van Tiggelen)

Pieter Huybregts van Tichelen, gedoopt 2 november 1629 te Loenhout, woonde blijkens het doopboek van Wouw omstreeks 1660 in het Oudland van Steenbergen. Hij zou een zoon kunnen zijn van de Huybrecht van Tichelen die door de heer Van Schijndel op pagina 26 van zijn Genealogie wordt vermeld. De in 1670 als peter genoemde Peeter Jan Nijs zou zijn op dezelfde pagina genoemde oom, Peter Jan Denysz. van Tichelen, kunnen zijn. Pieter van Tiggelen is twee maal gehuwd geweest:

Omstreeks 1660 met Maria Huybrechts, kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria, (Moerstraten) 10 augustus 1661
 2. Hubertus, (Steenbergen) 24 december 1663 - volgt onder IIa
 3. Wilhelmus, (Oulant) 2 september 1665 - volgt onder IIb
 4. Maria, (Oulant) 3 mei 1667
 5. Antonius, (Oulant) 25 oktober 1668
 6. Joannes, (Oulant) 13 oktober 1670
 7. Elisabeth, (Oulant) 19 maart 1672
 8. Joanna (Oulant), 13 augustus 1673
 9. Dijmphna, (Oulant) 4 september 1675
 10. Maria, (Oulant) 17 juni 1677

Voor de kerk op 8 april 1678 te Steenbergen met Catharina Adriaen Hendricks, wonend te Moerstraten, kind:

 1. Petronella (Leguijt), 28 december 1679, overleden 22 maart 1722.Gehuwd met Philippus Crusio, geboren te Ath (Henegouwen), overleden 22 november 1749 te Bergen op Zoom.

IIa. Huybrecht Pieters van Tiggelen

Huybrecht Pieters van Tiggelen, geboren 24 december 1663, overleden (Leghuyt) 11 februari 1722. Trouwde met Gertrudis Adriaens Boers, gedoopt 16 februari 1666 te Wouw. Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petrus, (Moerstraten), 23 juli 1687 - volgt onder IIIa
 2. Joannes, (Leguyt) 13 februari 1689
 3. Adrianus, (Leguyt) 2 februari 1690 - volgt onder IIIb
 4. Maria, (Leguyt) 8 maart 1692- trouwde voor de predikant 3 september 1719 met Maert Martense Quick, geboren en wonende te Moerstraten
 5. Joannes, (Moerstraten) 17 augustus 1697
 6. Judocus, (Moerstraten) 3 juli 1699
 7. Lucia, (Moerstraten) 16 juni 1700
 8. Marinus, (Moerstraten) 14 maart 1702 - volgt onder IIIc
 9. Catharina, (Moerstraten) 2 februari 1708,
 10. Gerardus, (Moerstraten) 17 maart 1710
 11. Nicolaus, (Moerstraten) 4 april 1712. Volgt onder IIId
 12. Dymphna Huybrechsen van T., overleden (Heerle) 3 juli 1721 behoort waarschijnlijk ook tot dit gezin

IIIa. Petrus Huybrechts van Tiggelen

Petrus Huybrechts van Tiggelen, geboren 23 juli 1687, trouwde voor de predikant op 2 november 1710 met Anna Jansen Verkaert, geboren en wonende te Wouw. Kinderen:

 1. Maria, (Bulck) 24 augustus 1711
 2. Paulus, (Bulck) 21 oktober 1712 - overleden (Vinckenbroeck), 15 januari 1763
 3. Petrus, (Bulck) 16 september 1714
 4. Joannes, (Bulck) 22 februari 1717
 5. Catharina, (Bulck) 19 oktober 1718
 6. Hubertus, (Bulck) 13 januari 1720
 7. Adrianus, (Bulck) 2 december 1723
 8. Gerardus, (Bulck) 13 december 1725

IIIb. Adrianus Huybrechts van Tiggelen

Adrianus Huybregts van Tiggelen, geboren 2 februari 1690, trouwde voor de predikant op 9 juni 1711 met Jacomina Adriaens Luyx, van Nispen, wonend te Moerstraten (zie Wouw Trouwen 1649-1749 register 9 + DTB Nispen-Wouw inventarisnr. 9). Kinderen:

 1. Petrus, (Leguijt) 19 augustus 1711
 2. Martinus, (Leguijt) 4 september 1713. Daarna is het gezin vermoedelijk verhuisd naar Steenbergen alwaar volgens Doopregister nr. 4/144 STE nog een kind is geboren.
 3. Elisabeth, (Steenbergen) 4 Juli 1716.

IIIc. Marinus Huybrechts van Tiggelen

Marinus Huybrechts van Tiggelen, geboren 14 maart 1702, landbouwer op hoeve Spreeuwenburg te Moerstraten waar hij overleed op 15 januari 1755. Trouwde Catharina Marinusdr. van Rijen. Kinderen:

 1. Hubertus, (Moerstraten) 28 oktober 1727 - overleden (Moerstraten) 25 oktober 1747
 2. Guillelmus, (Moerstraten) 17 februari 1730
 3. Marijnus, (Moerstraten) 1 september 1731
 4. Joanna, (Moerstraten) 28 november 1733
 5. Gerardus, (Moerstraten) 30 december 1735
 6. Clara, (Moerstraten) 23 september 1739

IIId. Nicolaus Huybrechts van Tiggelen

Nicolaus Huybrechts van Tiggelen, geboren 4 april 1712, trouwde met Dymphna Hogemoet. Kinderen:

 1. Cornelius, (illeg.; Biesen-Kruisland) 25 mei 1737
 2. Gertrudis, (Kruisland) 2 september 1739
 3. Hubertus, (Kruisland) 16 oktober 1742. Opmerking: Hubertus is mogelijk
  later verhuisd naar Steenbergen en aldaar gehuwd met Maria Rombouts. Hieruit volgen de Zevenbergse en Eindhovense tak en Plantagebaanse tak.
 4. Pitronella, (Heerle) 26 oktober 1750
 5. Petrus, geb.17 mei 1755 te Heerle-Wouw, zie Wouw dopen 1728-1783, register 4+ DTB Wouw inventarisnr.494 D. Petrus is mogelijk gehuwd op 3 april 1780 met Petronilla Augustijns.Kinderen:Petronilla (gedoopt 7 januari 1781), Nicolaas (gedoopt 28 september 1782), Dingena (gedoopt 9 oktober 1784), Maria, Cornelia (gedoopt 25 oktober 1786), Johanna(gedoopt 16 augustus 1791), Petrus(gedoopt 23 augustus 1794).

IIb. Willem Pieters van Tiggelen

Willem Pieters van Tiggelen, geboren 2 september 1665, overleden (Leghuyt) 1 augustus 1721. Wonend te Heerle huwde hij voor de predikant 11 november 1696 met Cornelia Domen van Rijen, weduwe van Maerten Marijnissen, wonend onder Wouw. Kinderen:

 1. Petronilla, (Heerle) 2 mei 1697
 2. Thomas, (Heerle) 11 augustus 1698 - trouwde (wonend te Moerstraten) voor de predikant op 7 februari 1723 met Paulina Pieterse Verheulen, weduwe van Iman van de Weijde, wonende te Wouw.
 3. Maria, (Moerstraten) 27 november 1700 - overleden (Leghuyt) 16 oktober 1728 - trouwde voor de predikant op 29 maart 1723 met Pieter Fransen Blokhuys, van Moerstraten.
 4. Joannes,(Moerstraten) 22 april 1706 - overleden (Leghuyt) 16 maart 1746, trouwde met Maria van Hoof (van Hove). Kinderen:
  1. Wilhelmus, (Leghuyt) 17 maart 1731
  2. Hubertus, (Leghuyt) 18 juli 1732 - overleden (Kar) 31 oktober 1747
  3. Wilhelmus, (Leghuyt) 12 september 1735

 

De tweede tak

Een tweede tak van de familie vestigde zich op het einde van de zeventiende eeuw onder Wouw op het gehucht Westelaar. Dankzij de gegevens uit Belgische archieven, mij vriendelijk toegezonden door de heer P. Meeussen te Opwijk (B), was het mogelijk deze tweede tak tot één geheel te verenigen en een aanknopingspunt met de genealogie van de heer Van Schijndel te vinden. De heer Meeussen betuig ik langs deze weg nogmaals mijn dank. Stamvader van deze tak is de op pagina 27 (sub XIII, 16) van de "Genealogie Van Tichelen" genoemde Adriaen Peeters van Tichelt van Wuest Wezel die gehuwd was met Maria van Yperen.

I. Adriaen Peeters van Tichelt

Adriaen Peeters van Tichelt, van Wuest Wezel, die in 1672 is overleden en gehuwd was met Maria van Yperen. Kinderen:

 1. Willem Adriaens van Tiggelen - volgt onder IIa
 2. Margriet (Mechteld) Adriaensen van Tiggelen, doet voor de predikant op 11 juni 1695 ondertrouw met Hendrick Cornelissen Bol, van Nispen en daar wonend (bij haar naam staat aangetekend: van Wouw en daar wonend). Zij trouwden te Nispen en overleden beiden aldaar vóór 1734, kinderloos (Vide acte van 1734: Schepenbundel Wuest Wezel, bundel 55 f. 35).
 3. Maria Adriaens van Tiggelen, trouwde Jan Cornelisz. Augustijns (de Bie?).
 4. Jenneke Adriaens van Tiggelen, trouwde Simon Kesselmans.
 5. Peeter Adriaens van Tiggelen, wordt in 1682 te Wouw vermeld als gehuwd met Cornelia Marijnusdr. van Stabroeck, geboren 31 oktober 1648 (dochter van Marijns Cornelisz. van Stabroeck en Antonia Adriaens Tolenaer), die voor sch.op 21 oktober 1676 gehuwd was met Frans Jansen van Bavel, weduwnaar van Cornelia Wouters, wonend onder de "poorterije" van Bergen op Zoom. De onder de erfgenamen van bovenvermelde Margriet van Tiggelen (zie sub 2) genoemde "Adriaen Peeters van Tichelt ende Marijnus Peeters van Tichelt beyde wonende onder de poorterije van Bergen op Zoom" zijn wel hun kinderen.
 6. Jan Adriaens van Tiggelen- volgt onder IIb
 7. Cornelia Adriaens van Tiggelen, trouwde Hendrick van den Bleecke.

IIa. Willem Adriaens vanTiggelen

Willem Adriaens van Tiggelen - waarschijnlijk identiek met de Wilhelmus van Tichelen, overleden te Westelaer op 21 augustus 1708, en met de Wilhelmus Adriaens die te Wouw de volgende kinderen laat dopen uit zijn huwelijk met Maria Jansdr.:

 1. Adrianus, (Heerle) 2 januari 1676. Waarschijnlijk is hij de Adriaen Willems van Tichelen die, als geboortig van Wouw en wonend te Halsteren, in laatstgenoemde plaats in 1702 huwt met Maria Jacobs, wed. van Cornelis Jan Stoffels, wonend te Halsteren. Bij de trouwacte staat aangetekend: "dese sijn in huijs getrouwt ter presentie van den Heer Domine, omdat de Bruijd doodkrank was" (Slootmans, Halsteren en zijn geschiedenis, pagina 285). Hij overleed 22 september 1705, kinderloos (Vide acte van 1734: Schepenbundel Wuest Wezel, bundel 55 f. 35).
 2. Catharina, (Heerle) 15 februari 1678
 3. Joannes, (Heerle) 25 januari 1681

Uit zijn huwelijk met Anna Peters laat Wilhelmus Adriaens dopen:

 1. Petrus, (Heerle) 25 maart 1685
 2. Petrus, (Heerle) 27 mei 1686 - volgt onder IIIa

 

IIb.Jan Adriaens van Tiggelen

 

Jan Adriaens van Tiggelen trouwde met Catharina van Caam. Van hem zijn de volgende kinderen bekend:

 1. Peeter, gedoopt te Wuest Wezel op 8 april 1690. Volgt onder IIIb.
 2. Joanna, gedoopt te Wuest Wezel op 25 december 1691.
 3. Maria, geboren te Wuest Wezel - trouwde twee maal. Als wonend te Westelaar, voor de predikant op 21 april 1710 met Jasper Jacobs Gaans, weduwnaar van Lysbeth Janse Dogge, wonend te Heerle. Als wonend te Heerle, voor de predikant op 17 augustus 1721 met Adriaen Leenderse Thonijs, geboren en wonend te Heerle.
 4. Barbara, geboren te Wuest Wezel, op 27 oktober 1716 meerderjarig genoemd (Schepenacten Wuest Wezel, bundel 49, fol. 57 verso), trouwde twee maal. Als wonend te Westelaar, voor de predikant op 29 maart 1717 met Aernout Jansz. Dekkers van Zundert, wonend te Westelaar. Als wonend onder Heerle, voor de predikant op 20 januari 1726 met Jan Lauwerens Keep (Keipers), geboren te Minderhout en wonend onder Wouw.
 5. Arnoldus, gedoopt te Wuest Wezel op 23 maart 1694.
 6. Anna, geboren te Wuest Wezel in 1694-1695 - wordt in 1716 omtrent 22 jaar genoemd (Schepenacten Wuest Wezel, bundel 49, fol. 57 verso). Trouwde als wonend te Westelaar, voor de predikant op 30 april 1719 met Pieter Jansse Belijt, van Esschen, wonend te Westelaar.

IIIa. Petrus van Tiggelen

Hij is waarschijnlijk de Petrus van Tiggelen die 15 juni 1747 op Westelaar overleed en de Pieter Willems van Tiggelen die tweemaal is gehuwd. Voor de predikant op 11 september 1707 (hierbij wordt van hem gezegd dat hij was geboren te Westelaar en aldaar woonachtig) met Geertruy Hendriks Vergroesen, geboren en wonend te Westelaar. Kinderen:

 1. Anna, (Westelaar) 19 oktober 1708 - overleden (de Hil) 13 september 1738. Trouwde met Marinus Quirijns van Ackeren.
 2. Maria, (Westelaar) 10 september 1711

Pieter van Tiggelen, hertrouwt met Anna Imanse Uitdewilligen. Kinderen:

 1. Maria, (Westelaar) 25 augustus 1717 - trouwde Govert Jansz Potters, wonend te Heerle.
 2. Guilelma, (Westelaar) 19 juni 1720 - overleden (Moerstraten) 1 december 1768. Trouwde met Petrus van Ackeren, landbouwer op Het Looyke.
 3. Godefridus, (Westelaar) 18 januari 1723.
 4. Gertrudis, (Westelaar) 7 april 1724 - overleden (waarschijnlijk: Westelaar), 16 januari 1772. Trouwde met Petrus van Osta, wonend te Westelaar.
 5. Adriana, (Westelaar) 28 februari 1727. Trouwde met Jan Danen.
 6. Joanna, (Westelaar) 12 april 1730. Trouwde met Willebrordus Timmermans.
 7. Cornelia, (Westelaar) 3 maart 1733. Overleden (waarschijnlijk: Westelaar) op 4 augustus 1748.

IIIb. Pieter Jansen van Tiggelen

Pieter Jansen van Tiggelen, gedoopt te Wuest Wezel op 8 april 1690, overleden (Westelaar) 3 november 1747, trouwde tweemaal.Als wonend te Westelaar trouwde hij voor de predikant op 29 april 1714 met Janneke Adriaens Gabriels, wonend te Westelaar. Kinderen:

 1. Adrianus, (Westelaar) 16 maart 1715. Volgt onder IVa.
 2. Joannes, (Westelaar) 31 augustus 1717 - overleden (Oostelaar) 13 oktober 1747. Trouwde met Anna Janse Verbraeck. Kind: Anna, (Hil) 9 juni 1747.
 3. Catharina, (Moerstraten) 12 juli 1721.
 4. Anna, (Westelaar; als vader wordt wel abusievelijk opgegeven Guielmus Janssen van Tichelen), 17 oktober 1723. Waarschijnlijk is zij de Anna van T. die op 19 maart 1740 op Moerbeek overleed.
 5. Cornelius, (Weststraet) 10 mei 1727 - volgt onder IVb.
 6. Henricus, (Westelaar) 12 juli 1730.
 7. Wilhelmus (Weststraet) 16 april 1734.

Pieter Jansen van Tiggelen hertrouwde met Joanna de Bruijn.

IVa. Adrianus van Tiggelen

Adrianus van Tiggelen, geboren 16 maart 1715, landbouwer op hoeve de Plas onder Moerstraten, schepen van Moerstraten (1765), overleden aldaar op 8 december 1770 ("lenta tabe exhaustus"). Blijkens het cijnsboek van Moerstraten van 1784 bezat zijn weduwe de beide hoeven de Groote en de Kleine Plas met omliggend land, in totaal 107 gemeten (een gemet is ongeveer 40 aren). Hij trouwde met Maria Pieters Gijzen. Kinderen:

 1. Petrus, (Moerstraten) 8 juni 1750.
 2. Elisabetha, (Moerstraten) 6 april 1752. Trouwde Wilhelmus van Beethoven, wonend op den Hazelaar ten noorden van Heerle.
 3. Joannes, (Moerstraten) 8 november 1754. Volgt onder V.
 4. Petrus, (Moerstraten) 18 april 1757.
 5. Joanna, (Moerstraten) 19 december 1759. Trouwde met Thomas Kieboom, landbouwer op de Kleine Plas, geboren (Moerstraten) 9 juni 1753 als zoon van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren.
 6. N. (zoon), (Moerstraten) 1762.

IVb. Cornelius van Tiggelen

Geboren 10 mei 1727, overlijdensdatum onbekend. Landbouwer op hoeve Moerbeek onder Wouw, die hij nog in 1782 voor een periode van zes jaar pachtte van Petrus Beckers en diens zuster, de weduwe van W. van Dijk. Later, waarschijnlijk rond 1788, zal deze boerderij met in totaal 98 gemeten land in zijn bezit zijn overgegaan, blijkens het kadaster van 1792 is zijn weduwe in dat jaar eigenaresse. Voor een afbeelding van de kaart die Cornelis van Tiggelen in 1788 door landmeter Adan liet vervaardigen, zie "Jaarboek de Ghulden Roos"(Roosendaal), no. 9 (1949), pagina 68. Cornelius van Tiggelen trouwde met Gertrudis de Wael. Overleden op 18 december 1810. Kinderen:

 1. Joanna, (Heerle) 10 mei 1750.
 2. Gertrudis, (Heerle) 8 maart 1752.
 3. Anna, (Moerbeeck) 13 april 1754.
 4. Petrus (Moerbeeck), 8 januari 1757.
 5. Cornelia, (Heerle) 31 juli 1759.
 6. Joannes, (Moerbeeck) 19 maart 1762 - overleden onder Roosendaal 6 november 1832. Trouwde tweemaal: met Maria Potters en met Agatha de Wael, overleden te Roosendaal 5 mei 1818. Uit het tweede huwelijk: Cornelis, geboren onder Roosendaal en gedoopt te Wouw 9 september 1805. Trouwde te Roosendaal 5 mei 1833 met Joanna van Heijst, geboren te Roosendaal 5 mei 1807 (dochter van Cornelis van Heijst en Joanna Loos).
 7. Henricus, (Moerbeeck) 26 september 1764, overleden 13 januari 1824. Landbouwer op Moerbeek. Trouwde met Dingena van de Kar.

V. Joannes van Tiggelen

Joannes van Tiggelen, geboren 8 november 1754, overleden 1838. Schepen van Moerstraten (1796), landbouwer op hoeve de Groote Plas. Trouwde met Cornelia Kieboom, geboren (Moerstraten) 13 januari 1759 (dochter van Henricus Kieboom en Dymphna van Ackeren). Kinderen:

 1. Adriana, (Moerstraten) 24 maart 1782.
 2. Henrica, (Moerstraten) 11 oktober 1783.
 3. Joanna, (Moerstraten) 6 september 1785.
 4. Adrianus, (Moerstraten) 7 juni 1790 - volgt onder VI
 5. Henricus, (Moerstraten) 4 juli 1792.
 6. Petrus, (Moerstraten) 27 november 1793.
 7. Maria, (Moerstraten) 13 oktober 1796.
 8. Cornelius, (Moerstraten) 27 februari 1799.

VI. Adrianus van Tiggelen

Adrianus van Tiggelen, geboren 7 juni 1790, maakte de Napoleontische veldtocht naar Rusland mee, landbouwer op de Groote Plas te Moerstraten. Trouwde 8 april 1814 met Jacoba de Vos, geboren (Heerle) in 1789 (dochter van Joannes de Vos en Adriana de Jongh). Kinderen:

 1. Joannes, 3 april 1815 - overleden te Heerle 22 december 1899. Ongehuwd.
 2. Adriana Cornelia, 12 oktober 1817 - overleden onder Steenbergen 20 maart 1891. Trouwde met Petrus van Bavel, geboren (Moerstraten) 4 april 1817 - overleden onder Steenbergen op 17 augustus 1898 (zoon van Cornelis van Bavel en Joanna Schoen).
 3. Jacobus, 23 augustus 1820.
 4. Petrus, 8 maart 1823. Trouwde met Jacoba Machielsen, geboren 24 mei 1843, overleden (Heerle) 24 april 1931.

Baghdad, Dr.J.B.van Loon (ca. 1975), herzien met aanvullingen (2003-2004) door A.C.R.A. van Tiggelen, Rochussenlaan 70, 4875 AW Etten-Leur
Website: www.vantiggelen.tk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Bronnen

 • Brabantarchieven www.brabantarchieven.nl
 • Regionaal Archief Zevenbergen
  Prins Hendrikstraat 4
  4760 AC Zevenbergen
  telefoon (0168) 327930
 • Gemeentelijk Archief Roosendaal
  Postbus 5000
  4700 KA Roosendaal
  telefoon (0165) 555111
 • Gemeentelijk Archief Bergen op Zoom
  Postbus 35
  4600 AA Bergen op Zoom
  telefoon (0164) 241930
 • Jan Schnitker
  Burg.de Roocklaan 34A
  4611LD Bergen op Zoom
 • Jan Grim, Breda
 • Louis Jaspers (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)