Redactionele noot over B.W. van Schijndel

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

In de afgelopen maanden heeft de redactie van deze website met enige regelmaat vragen en opmerkingen ontvangen over de gegevens die ontleend zijn aan het genealogisch onderzoek van dhr. B.W. van Schijndel.

Hij heeft in zijn publicatie 'Genealogie der Familie van Tichelen 1200-1940' met medewerking van Henrij van Tichelen en onderschrijving van Kanunnik Floris Prims een uitgebreid onderzoek naar de Familie van Tichelen (of van Tiggelen, Tichelt) gepubliceerd. Met dit artikel wil de redactie van deze website graag haar visie geven over het werk van dhr. van Schijndel en het (ongewijzigd) overnemen van de gegevens.

 

In zijn ruim 140 pagina's tellende boekwerk heeft dhr. van Schijndel een uitgebreide uitleg en bronvermelding van de familie verwerkt. Daar waar mogelijk zijn verwijzingen gemaakt naar exacte folio's of akte nummers in de diverse kerk- en gemeente archieven. Het werk van dhr. van Schijndel is eind 20e eeuw nauwkeurig nagelopen door dhr. W. van Diggele. De belangrijkste conclusies en wijzigingen uit zijn werk zijn ook in deze website overgenomen. Verder heeft dhr. van Diggele geconcludeerd dat het werk van dhr. van Schijndel geen grove fouten bevat.

Genealogisch onderzoek door dhr. van Schijndel word helaas met enige regelmaat in twijfel getrokken. Zoals bijvoorbeeld een samenvatting uit 'De Brabantse Leeuw, jaargang 56 - nr 3 (2007) blz. 151: Het boek "De Genealogie Otten dit Otto de Mentock" van B.W. van Schijndel valt, aldus Leo Adriaenssen, in de categorie genealogische oplichterij. Hetzelfde geldt voor de door van Schijndel opgezette genealogie├źn van "van den Nieuwenhuysen, Schilders, van Gerwen, Schellekens, van Gorp, Lemmens en van Tulder".
Voor deze website geldt dat met name het artikel over De omstreden afstamming van van Tichelt van Karel de Grote niet voor niets het woord 'omstreden' in de titel draagt.

Dergelijke kritische noten zijn ook aan de redactie en genealogen van deze website zeer zeker niet voorbij gegaan. Genealogisch onderzoek gaat altijd gepaard met enige vorm van (zelf)kritiek, voor zowel de onderzoeker als de lezer. Met name voor gegevens van voor 1600 moet men zich vaak berusten op oorkonden, akten en verslagen. Van de paar miljoen inwoners die Europa in die eeuwen had, is van enkele duizenden de naam bekend. Het gaat dan vrijwel altijd om adellijke of hooggeplaatste personen. Familierelaties zijn nog schaarser te vinden en moeten bij elkaar worden 'gepuzzeld' aan de hand akten en verslagen die in die tijd zijn opgemaakt. Volledige zekerheid over een familierelatie is dan niet altijd te krijgen. Tot slot heeft in zeer vele eeuwen het analfabetisme hoogtij gevierd. Hierdoor zijn er regelmatig verbasteringen en significante wijzigingen in schrijfwijze ontstaan.

De huidige genealogische onderzoekers voor de familie van Tiggelen werken continue met deze 'onzekerheden' in hun genealogisch onderzoek. Daar waar mogelijk worden bronnen meerdere keren geraadpleegd en dubbel geverifieerd door een of meerdere personen. Dankzij het feit dat heel veel gemeenten hun archieven aan het digitaliseren zijn, zijn bronnen makkelijker te raadplegen. Daarmee zal ook de algehele kwaliteit van de samenstelling van de stamboom toenemen.

Op basis van voorgaande wil de redactie van deze website nog opmerken dat de gegevens van dhr. van Schijndel ongewijzigd uit zijn werk zijn overgenomen en slechts op basis van nieuwe bronnen aangepast zullen worden indien zij onjuist blijken. Mocht u, ondanks de zorg die er aan de stamboom word besteed, toch nog onvolkomenheden vinden of een wijziging of aanvulling van de gegevens tot uw beschikking hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het gastenboek of via e-mail op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Daarbij word het (uiteraard) gewaardeerd als u zo uitgebreid en volledig mogelijk kunt zijn in uw bericht.

Nieuwsbrief Aanmelden en Afmelden

Hier kunt u zich aanmelden of afmelden voor onze nieuwsbrief.
Let op! Voor het afmelden dient u een bestaand e-mail adres in te voeren!