Artikelen

Van Tichelen; Wommelgemse Burgemeester uit adelijk geslacht - Nader onderzoek is nodig

.
User Rating:  / 0
PoorBest 

Onze bron geeft ook geen verder vingerwijzing over Petrus Johannes Van Tichelen, zoals gebeurlijk huwelijk en dies meer, maar hieraan werd verholpen door Alois Sledsens, die zo vriendelijk was enkele aanvullende nota's te bezorgen. Daaruit blijkt dat Petrus Johannes Van Tichelen gehuwd was met zijn tante. Om dit duidelijk te maken gaan we even terug tot de oom van onze Wommelgemse burgemeester, namelijk bij Hendrik van Tichelen, die met Maria Th. of Cath. Beirens gehuwd was. Hendrik van Tichelen stierf op 21 maart 1853 en het jaar daarop op 17 oktober 1854 ging zijn weduwe een tweede huwelijk aan en wel met haar aangehuwde neef Petrus Johannes.
Maria Th. Beirens werd in Wommelgem geboren op 20 juni 1822 en was bijgevolg ruim vijf jaar ouder dan haar nieuwe echtgenoot. Petrus Johannes van Tichelen was landbouwer van beroep en hoewel afkomstig uit een zeer kroostrijk gezin, is zijn huwelijk kinderloos gebleven. Uit het eerste huwelijk waren er nochtans vier kinderen. Op de dag van haar tweede huwelijk, was haar zoon Corneel, de latere priester, bijna zes jaar. Het jongste kind was een «posthume geboorte».
Ten slotte willen we, in verband met Wommelgem en de familie Van Tichelen, nog vernoemen, de grafsteen die zich tegen de buitenmuur van de HH. Petrus en Pauluskerk bevindt2). Het is de steen ter nagedachtenis van Fransiscus Van Tichelen, geboren te Ranst op 28 augustus 1800 en overleden te Antwerpen op 12 oktober 1878 en van zijn echtgenote Catharina Ermelinda Mertens (geboren Wommelgem 31 oktober 1802; overleden aldaar 29 decem¬ber 1868 en dochter van Pieter Jozef Mertens, schepen van Wommelgem in 1822-1847, en van Catharina Joanna Deckers)!3). Fransiscus Van Tichelen was, evenals de hoger vernoemde Hendrik en Corneel, een zoon van de echtelingen Jan Baptist van Tichelen - Corloy en dus ook een oom van de burgemeester van Wommelgem. Opvallend bij genoemde grafsteen is het ontbreken van het familiewapen, een versiering, waaraan de meeste families die het bezitten, toch veel belang hechten. Moeten we daaruit veronderstellen dat de Wommelgemse familie Van Tichelen zich daar niet meer bewust van was? Misschien een aansporing voor het nageslacht om de stamboom Van Tichelen eens na te kijken.