Artikelen

In gesprek met... Peet van Tiggelen - Was er nog een leven naast de politiek?

.
User Rating:  / 6
PoorBest 

 

Was er nog een leven naast de politiek?

Moeder van Peet ca 1945Nauwelijks voorstelbaar, maar er was een leven naast de politiek. De basis was een thuis, waar hij rust vond en een stabiele omgeving met zijn vrouw Marie als klankbord, steun en toeverlaat. Zij gaf hem ook de ruimte om al dit werk in de avonduren te doen. Aan de ene kant zei ze wel eens, als Peet weer met een negatieve ervaring thuiskwam: „Stop er toch mee”. Maar aan de andere kant was ze even later weer de grote stimulator om door te gaan. Er was veel overleg in het gezin van Tiggelen en Peet heeft nooit het idee gehad dat hij de man was die ‘op zondag het vlees kwam snijden’. Het gezin werd in de Roosendaalsestraat al op 17 juni 1949 verblijd met de geboorte van zoon René (Rumoldus Cornelius Petrus). Na de verhuizing naar de Bergsestraat werd op 17 december 1951 zoon Kees geboren (Adrianus Cornelius Rumoldus Aloysia) . Beide zonen gingen in Wouw naar de lagere school. Terwijl Kees in Roosendaal verder ging bezocht René het internaat bij de broeders in Huijbergen. Daar wist Peet nog wel een verhaal over. René bleek te beschikken over een, in de volksmond, ‘glasbeendergestel’ . Hij brak 13 keer een arm, waarvan een aantal keren bij de broeders. Eenmaal werd hij achterop de fiets bij een broeder naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht en ging hij met het gips om zijn arm op de fiets weer terug naar Huijbergen. Vakantie zat er niet altijd in voor het gezin maar uitstapjes naar zee en bos werden regelmatig gemaakt. Peet kon zich nog goed de vakanties in Oostenrijk herinneren, waar ze verbleven in hotel ‘ Der Wilde Kaiser ’. Ze gingen er zeven jaar voor een week naar toe. Kees ontmoette een meisje uit Breda, Els Hurks en zij trouwden. Zij gingen in Etten-Leur wonen waar Kees werkte. Op 5 mei 1991 werd Pascal, het eerste kleinkind van Marie en Peet geboren, gevolgd door een kleindochter Nicole op 16 februari 1993. Zoals dat meestal het geval is genoten opa en oma met volle teugen van deze kinderen. Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn in huize van Tiggelen.

Vader van Peet ca 1940Op 11 november 1977 kreeg Peet de eerste waarschuwing voor zijn harde werken. Hij werd getroffen door een hartinfarct. Het liep uiteindelijk goed af, maar op 28 januari 1985 was een hartoperatie in de Klokkenberg noodzakelijk en kreeg hij vijf omleidingen. Zijn herstel verliep voortreffelijk. Het leven ging weer zijn gang in de Agathalaan. In 1994 dienden zich nieuwe serieuze problemen aan. Marie kreeg op haar zeventigste gezondheidsproblemen. Ze bleek ernstig ziek. Er werd door de internist maagkanker bij haar geconstateerd. Een operatie was noodzakelijk en op de vraag door welke chirurg zij geopereerd wilde worden was het antwoord snel gevonden: Nooren, de zoon van de vroegere notaris uit Wouw. Het werd een zware ingreep maar met een voortreffelijk resultaat. Na een periode van herstel moest Marie op controle bij Nooren. Peet dacht aan de studentenjaren van de jonge Nooren die bij hem 25 gulden moest komen halen en nam voor hem als dank een goede fles wijn mee. Marie vond dat maar niks, maar Peet hield vol en gaf na afloop van de consultatie de fles aan de dokter. Nooren was er zeer mee verguld en zei dat het inderdaad bijna nooit voorkwam , maar dat het hem wel herinnerde aan zijn studententijd. Uiteindelijk, na nog vijf fijne jaren met zijn vrouw, overleed Marie op 23 februari 1999 na een kort ziekbed. Door de zware aanslag op haar lichaam was waarschijnlijk de weerstand tegen de griep zo klein dat ze er, volgens de dokter, aan overleed. Na ruim 50 jaar huwelijk bleef Peet achter in de Agathalaan. Niet alleen gelukkig, want zoon René had het zo goed thuis dat hij nooit overwoog het ouderlijke huis te verlaten. Naast zijn werk bij T.P.G.-post bezoekt René vele landen en geniet van het leven, aldus Peet. Ze hebben het samen goed en maken er het beste van. Drie vrouwen zorgen voor de sociale contacten en huishoudelijke ondersteuning en mogen niet onvermeld blijven van Peet. Op woensdag is het koffiekrans met Jennie van Tiggelen (geen familie), Maaike Hermsen en Lina Oostvogels. Peet zorgt voor de koffie en het worstenbrood. Het is er altijd gezellig.