Artikelen

Euforie na de oorlog: van Tiggelen treed op als Hitler - Akte 5 - Dankwoord van den Burgemeester

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Akte 5 - Dankwoord van den Burgemeester

MIJN LEIDER - TANTE.
"Loco"en "Sik"en verdere aanwezige Kameraden.
Op de eerste plaats, breng ik den Rijkscommissaris dank, voor het in mij gestelde vertrouwen en op de tweede plaats U mijn Leider, mijn hartelijken dank, voor het gebruik van Uw kruiwagen die mij tot hier gebracht heeft.

Op de derde plaats den "Loco"en de "Sik"ook dank voor de gevoelvolle woorden welke zij tot mij hebben gesproken. Ik ben er nog tot den grond van mijn hart beroerd van.
Ik zal mijn taak als Burgemeester aanvaarden, en trachten om Wouw de glorie te schenken die het toekomt. Mijn voornaamste wensch zal zijn: de woestenij, genaamd "Wouwsche Plantage" te ontginnen. Want ik hou niet van woest.

Om dit op zoo kort mogelijken termijn klaar te krijgen, zal ik alle mannelijke burgers van onze stad oproepen, om boomen te hakken en te zagen. Ook voor het transport der boomen zullen door mij speciale boomdragers worden aangewezen.

Om niet verder op mijn toekomstig beleid vooruit te loopen, ‘k zal ik U alleen deze vurige wensch bekennen. Ik hoop dat U allen met mij de moeite wilt doen, om eensgezind samen te werken en mijn burgemeesterschap zoolang zult slikken.
KAMERADEN - HOU -ZEE !!!!!!!!!

Nu luisteraars, wat zegt ge ervan? Zijn deze woorden niet recht uit het hart gegrepen? Schoon he, "Wa kan ie't zeige" Waar haalt ie het vandaan.
Maar dáár motte kijken daar breekt het grootste moment aan, daar komt de man,die geheel de wereld aan zijn voeten heeft liggen. U zult misschien zeggen dat hebben wij ook, maar hij veegt zijn pooten aan ons af. Hij is ons ideaal. Laten wij hem begroeten met een luid "Sieg Hell"!!!