Artikelen

Euforie na de oorlog: van Tiggelen treed op als Hitler - Akte 4 - Rede van Mussert

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Akte 4 - Rede van Mussert

Mussert tijdens zijn redeOp dit plechtige moment van de schitterende installatie van een mijnen Kameraden als Burgemeester dezer stad, is het mij een groot genoegen, mijn Kameraad Polydoor en ook U alien, geluk te wenschen met deze eervolle benoeming.
Op dezen dag denk ik terug aan de vooroorlogsche jaren van crisis en ellende den oer- democratische, kapitalistische, plotocratische tijd, waarin ons vaderlandje gedompeld was.

Groot was onze gigantische strijd tegen dit alles en eindelijk hebben wij met de hulp van onze Duitsche strijdmakkers en niet te vergeten de bijdrage van onze grooten Germaansche Fuhrer, Adolf Hitler, is het ons gelukt de macht in handen te krijgen, waardoor wij in de mogelijkheid zijn gesteld. Om de Nationaal Socialistische Zon , in deze duisternis der plutocratie te laten schijnen.
Burgemeester zoo even hebt Gij uw taak als bestuurder dezer stad aanvaard. Wil deze taak vervullen, in Nationaal Socialistische Geest, en om U in deze behulpzaam te willen zijn , geef ik U hierbij vijf geboden tot richtsnoer.

1e gebod: Eert Uwen Fuhrer en draagt steeds trouw het insigne onzer Beweging op uwe Germaansche borst.
2e gebod: Gij zult allen die niet met ons zijn, door onze dappere Jan-Hagels laten "einsperren"
3e gebod: Gij zult mijn Tante liefhebben als mijzelf.
4e gebod: Wees als een vader voor de Jeugdstorm en breng hun de beginselen onzer Beweging bij..
5e en laatste gebod: Toon van nu af aan een ieder Uwer slaven het ware karakter onzer beweging.

Kameraad, als ge deze geboden getrouwelijk zult nakomen, dan kan het niet anders of de stad Wouw zal eenmaal uitbloeien tot een bloeiende wijngaard met als symbool onzen Dierbaren Driehoek. Ik heb gezegd. Leve den Fuhrer.- Leve mijn Tante.
HOUZEE!!!!!!!!
Luisteraars, na deze gloedvolle woorden, treedt onze nieuwe Burgervader naar voren.
Thans zullen wij voor het eerst zijn lieflijk geluid aanhooren. "Stilte, doodsche stilte, alstublieft".