Artikelen

Euforie na de oorlog: van Tiggelen treed op als Hitler - Akte 3 - Toespraak van den Loco

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Akte 3 - Toespraak van den Loco

Aankomst van Mussert met zijn tanteGeachte Razzia-leider, brrrrrrr, ik bedoel Nazileider, Tante, Burgemeester en alle ander hier aanwezig mee van harte welkom.

Om maar ineens met de deur in huis te vallen, ben ik op het oogenblik, uit hoofde van mijn functie verplicht, om den Bleekwater en Koffie-Koning, Jonkheer Polydorus, Qucudorus, Hercules de Jongh, Burgemeester te maken. Om in den geest van het Nazi-dom te handelen, waarbij weinig gepraat en nog minder gedaan wordt, zoo zal ik deze zaak kort afwerken, want hoe eerder ik U aan den ketting kan leggen, hoe liever. "Sik, kom hier en lees het benoemingsbesluit voor".

Begroeting burgemeester door de tante van Mussert (Benoemingsbesluit voorgelezen door de Sik).
De Rijkscommissaris Zes en een kwart, gelet op het smeekgehuil van den Nazi- en teering- leider Toon Mussert en Pol de Jongh, gezien de kwaliteiten van laatstgenoemd creatuur; doet Kond: Dat tot Burgemeester der stad Wouw door hem is benoemd;
Polydorus, Qucudorus, Hercules de Jongh, wonende te Ossendrecht. Gegeven te den Haag, 1 Juni 1942.
Geteekend, de Rijkscommissaris voornoemd Zes en een Kwart. Voor eensluidend afschrift zijn Secretaris "Pik".

( De "Loco"gaat verder met de installatie).
"Zijde klaar Sik", dan zal het gebeuren. Bij deze verklaar ik U geïnstalleerd als burgemeester der stad Wouw. lk heb hierbij het genoegen U het eerste en ketting om te mogen doen.
Luisteraars, na deze plechtige installatie zal onze Nationale Leider onzer Beweging den WelEdele Gestrengen Heer en Meester Toon Mussert ook een woord van deelneming tot U richten.
He "Sik"ga met je pooten van dieen draad van de microfoon af staan, anders trapt hem nog op zijnen "asem".