Artikelen

De familie van Tichelen en de gebieden Beerschot en Kiel - Verhandelingen van Beerschot

.
User Rating:  / 2
PoorBest 

 

Verhandelingen van Beerschot

In 1186 vindt men in een charter van Hendrik I de naam "Bernescot" veranderd in "Berenscot" of "Berenschot" en in 1452 vindt men reeds het "Beerschothof" vermeld waaronder de "Beerschotvelden" lagen. De toenmalige eigenaren, de Kartuizers die richting Lier trokken in 1540, lieten de terreinen in 1522 over aan Adriaan Elout. Na zijn dood werd het testamentair toegewezen aan zijn neef. Zijn familie verkocht het op hun beurt voor 4800 florijnen aan Nicolaas Croeck-Roberts in 1589. Hij verkocht het voor in 1610 aan Adriaan De Witte, griffier van de Antwerpse Wezenkamer en aan de heren van Buerstede en Vekene. De familie De Witte had het domein om en bij de 280 jaar in hun bezit. De laatste vertegenwoordiger was Baron Jean De Witte, echtgenoot van Vrouwe Anne Louise Marie Crespin, gravin van Billy. Het waren de kinderen van Baron Jean De Witte, die in 1891 afstand deden van de gronden aan de heer Ed. Fr. Walschaerts-Severin van wie de heer Van Tichelen enkele jaren later het domein afkocht. Omstreeks 1890 behoorden ook nog 19 hectaren toe aan een maatschappij die paardenraces hield.

De heer Ernest Grisar, vader van Alfred kocht die gronden van deze maatschappij, waarop de nieuw gevormde sportclub "Beerschot A. C." zijn intrek nam. Groot sportliefhebber en uitmuntend voetballer van zijn prilste jeugd af, had hij het geluk in 1899 zijn studies in Engeland aan het College van Brighton te doen, waar hij de uitzonderlijke gelegenheid had alle sporten te beoefenen; wat hem als het ware voorbestemde om een vooraanstaande rol te spelen in het toen ter tijde nog weinig gewaardeerde sportleven in België.

Gedurende zijn vakantie in 1899 had Alfred Grisar zijn vader voorgesteld aldaar een grote club te vestigen, die alle soorten sport zou beoefenen. Deze ging hiermede onmiddellijk akkoord en vroeg hem een volledig ontwerp voor te leggen. Aldus was op 3 September 1899 het oprichten van een nieuwe club in principe besloten. Dat ontwerp onderging ongelukkiglijk een ernstige vertraging door het overlijden van de Heer Ernest Grisar in November 1899, daarom werd er voor de kleuren paars - wit gekozen. Alfred zei vaarwel aan zijn College te Brighton en kwam naar Antwerpen terug. Man van de daad, zette hij zonder dralen zijn idee door en samen met vier zijner intiemste vrienden; Max Elsen, Edouard Lysen, Charles Hunter en Paul Muller stichtte hij op 1 Februari 1900 de Beerschodt Athletic Club met als doel de beoefening en de verspreiding van alle soorten sporten, zoals voetbal, lopen, lawn tennis, cricket, hockey enz.